Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świetokrzyskiego zwrócił się z apelem o pomoc dla rodzin druhów rannych, w wyniku wybuchu butli z acetylenem, podczas akcji gaszenia pożaru. W wyniku obrażeń odniesionych w wypadku, jeden z druhów zmarł.

Gromadzeniem środków finansowych zajmuje się Zarząd Oddziału Związku OSP RP, na konto którego można kierować wpłaty z dopiskiem "Pomoc" na nr konta: 91 8493 0004 0010 0079 0523 0001.