Wójt Gminy Baranów informuje, że z dniem 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Baranów zostanie wyłożony do wglądu Spis Członków Lubelskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w zaplanowanych na 28 lipca 2019 roku wyborach do Izb Rolniczych.

Podstawa prawna: § 11 pkt 1 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Spis Członków Lubelskiej Izby Rolniczej dostępny będzie w pokoju nr 18, w godzinach pracy Urzędu.