W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy, na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie:

  • wad i chorób narządów ruchu,
  • chorób układu oddechowego.

Dla dzieci z terenu województwa lubelskiego:

  • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminie 14.07 - 03.08.2019 r.
  • Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 31.07 - 20.08.2019 r.

Szczegółowe informacje w Oddziale Regionalnym lub Placówkach Terenowych KRUS Lublin lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019 r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie lub podległych mu Placówkach Terenowych.