Firma Vision Consulting Sp. z o.o. informuje, że obecnie na terenie województwa lubelskiego realizowany jest projekt "Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy" współfinansowany ze środków UE.

Projekt skierowany jest do 144 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (min. 130 osób), jak również pracowników przewidzianych do zwolnienia (max. 14 osób) z terenu województwa lubelskiego, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu: 519 560 146 lub na stronie internetowej Vision Consulting Sp. z o.o.