Gminna Spółdzielnia "SCH" w Baranowie ogłasza przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości:

  • działka nr 871/4 w miejscowości Baranów o pow. 0,5594 ha
  • działka zabudowana nr 363 w miejscowości Łukawka o pow. 0,08 ha
  • działka nr 18 w miejscowości Gródek o pow. 0,4818 ha

do dnia 05.04.2019 r.

Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w siedzibie Spółdzielni ul. Rynek 12, tel. 81 8834015