GrantUnion Sp. z o.o. z Lublina zaprasza do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów na prawo jazdy z kat. C,C+E, D oraz z kursów gastronomicznych (kucharz,piekarz,cukiernik).

Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego w tym do:

  • osób przewidzianych do zwolnienia na podstawie umowy: o pracę, zlecenie,o dzieło, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, lub/i
  • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu