Logo Polskiego Związku Wędkarskiego
Uwaga Wędkarze

Zarząd Główny PZW informuje, że w świetle obowiązujących przepisów Karty Wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie jedynym obowiązującym dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb. Jest to dokument dożywotni, nie wymaga przedłużania.

Wszystkie Karty Wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność, a więc podlegają wymianie.

Opłaty do uprawiania amatorskiego połowu ryb będą dokonywane tylko na podstawie ważnej Karty Wędkarskiej.

Więcej informacji można uzyskać u Skarbnika Koła PZW w Baranowie – tel. 517451155

Zarząd Koła PZW w Baranowie