W dniu 15 października 2018 roku w Urzędzie Gminy Baranów odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranów wyposażenia i sprzęty ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pozyskany sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową użyczenia dla OSP Czołna oraz OSP Baranów.

Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości jednostkom OSP z terenu gminy Baranów (6)