29 czerwca 2018r. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw Społecznych "Paralotnia" Góra Puławska w partnerstwie z Gminą Baranów podpisało umowę na realizację projektu "Czas Seniorów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Projekt ma na celu poprawę jakości życia ludzi starszych w Naszej Gminie, zakłada powstanie Klubu Seniora oraz wyposażenie pomieszczeń budynku zaadoptowanego na ten cel. W odpowiedzi na potrzeby i problemy osób starszych w ramach projektu będą odbywały się spotkania z psychologiem i prawnikiem, wycieczki do teatru, kina oraz wiele imprez okolicznościowych. Uczestnicy, dzięki naszemu wsparciu będą mogli brać udział w warsztatach: zdrowego stylu życia, kulinarnych, florystycznych, rękodzieła ludowego oraz zajęciach komputerowych.

Całkowita wartość projektu: 1.245.060,00 zł