Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, przystąpił do programu "Ogólnopolska Karta Seniora". Organizatorem Programu jest Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków.

Posiadaczem Ogólnopolskiej Karty Seniora może stać się każda osoba będąca obywatelem Polski, która ukończyła 60. rok życia.

Celem wprowadzenia Ogólnopolskiej Karty Seniora jest:

  • umożliwienie seniorom zamieszkałym na terenie województwa lubelskiego korzystanie z promocji przygotowanych przez partnerów Stowarzyszenia MANKO na terenie całego kraju,
  • promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • uzyskanie dobrostanu fizycznego i psychicznego dzięki korzystaniu z tańszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz upiększających oferowanych przez Partnerów programu,
  • wzmacnianie kondycji finansowej gospodarstwa seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublin.

Kartę można odebrać:

  • osobiście po wypełnieniu "Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu", w pokoju nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku),
  • drogą korespondencyjną za pośrednictwem "poczty tradycyjnej" - należy wydrukować "Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu", wypełnić i przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Więcej informacji dotyczących programu znajdą Państwo na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz stronie Stowarzyszenia MANKO - Głos Seniora.