Zarząd Powiatu Puławskiego informuje, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. ogłoszone zostało 16 trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w obrębie Żyrzyn, Gmina Żyrzyn, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych: 671/3 o pow. 0,1455 ha, 671/4 o pow. 0,1392 ha, 671/5 o pow. 0,1329 ha, 671/6 o pow. 0,1266 ha, 671/7 o pow. 0,1204 ha, 671/8 o pow. 0,1677 ha, 671/9 o pow. 0,1200 ha, 671/10 o pow. 0,1200 ha, 671/11 o pow. 0,1200 ha, 671/13 o pow. 0,1200 ha, 671/14 o pow. 0,1853 ha, 671/17 o pow. 0,1250 ha, 671/18 o pow. 0,1250 ha, 671/19 o pow. 0,1250 ha, 671/20 o pow. 0,1250 ha, 671/21 o pow. 0,1999 ha.

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości odbędą się w dniach 10 – 12 października 2018 r. w godzinach od 8.30 do 12.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w pokoju nr 103.

Termin wpłat wadiów upływa z dniem 5 października 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszeń dostępnych pod adresami:

 1. działka oznaczona nr 671/3
 2. działka oznaczona nr 671/4
 3. działka oznaczona nr 671/5
 4. działka oznaczona nr 671/6
 5. działka oznaczona nr 671/7
 6. działka oznaczona nr 671/8
 7. działka oznaczona nr 671/9
 8. działka oznaczona nr 671/10
 9. działka oznaczona nr 671/11
 10. działka oznaczona nr 671/13
 11. działka oznaczona nr 671/14
 12. działka oznaczona nr 671/17
 13. działka oznaczona nr 671/18
 14. działka oznaczona nr 671/19
 15. działka oznaczona nr 671/20
 16. działka oznaczona nr 671/21

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 81 886 11 62.