Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.