Wójt Gminy Baranów przypomina, że w dniach 1-31 sierpnia 2018 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami za okres od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku (pokój nr 18 - podatki).

Druki wniosków można pobrać w pokoju nr 18 Urzędu lub ze strony internetowej (załącznik).

Prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych w celu sprawnej wypłaty zwrotu.