Osoby zainteresowanie pełnieniem Terytorialnej Służby Wojskowej zapraszamy do WKU w Puławach w celu złożenia wniosku.

Czym są Wojska Obrony Terytorialnej?

Wojska Obrony Terytorialnej są odrębnym rodzajem Sił Zbrojnych RP i w znaczący sposób zwiększają krajowy potencjał obronny. Wojska obrony terytorialnej są lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Ich misją będzie obrona oraz wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego oraz podczas klęsk żywiołowych lub katastrof. Zasilając szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, będziesz miał(a) niepowtarzalną możliwość odbycia służby w nowatorskim rodzaju Sił Zbrojnych RP, gdzie możesz podnieść kwalifikacje i zapewnić sobie rozwój osobisty i zawodowy.

Dodatkowo będąc żołnierzem obrony terytorialnej służby wojskowej, otrzymasz gratyfikację finansową za dwa dni ćwiczeń oraz "dodatek za gotowość" - razem ponad 500 zł miesięcznie.

Nie musisz mieć przeszkolenia wojskowego - odbędziesz je w 16 dni.

Podstawowe wymagania:

  • obywatelstwo polskie,
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum gimnazjalne,
  • niekaralność za przestępstwo umyślne.

Kontakt:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach
Puławy, ul. Piłsudskiego 93
tel. 261-519-875, 261-519-850

Terminy szkoleń w II kwartale 2018 roku (22 Batalion Piechoty Lekkiej Obrony Terytorialnej w Dęblinie):

Szkolenie wyrównawcze dla osób po przeszkoleniu wojskowym - żołnierzy rezerwy:

  • 24.03.2018 r. Dęblin
  • 24.05.2018 r. Dęblin

16-to dniowe szkolenia przygotowawcze dla osób bez przeszkolenia wojskowego:

  • 12.05.2018 r. Dęblin
  • 30.06.2018 r. Dęblin