W dniu 29 maja na uroczystości zorganizowanej w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Wójt Gminy Baranów - Robert Gagoś oraz Wojewódzki Komendant OHP - Piotr Gawryszczak podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelską Wojewódzką Komendą OHP a Gminą Baranów.

Porozumienia dotyczą współpracy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania marginalizacji młodzieży w wieku 15-24 lata.

Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (1) Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (2) Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (3) Powiększ zdjęcie: Podpisanie porozumienia o współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy (4)