Syndyk Masy Upadłości Euro Commerz-Dom Handlowy sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową leśną, położoną w miejscowości Motoga 25, o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 4,000 ha, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1P/00051527/7 za cenę nie niższą niż 55.000,00 zł.

Oferty proszę składać do biura Syndyka do dnia 20 grudnia 2018 r. pod adresem: ul. Lubartowska 75a/6, 20-123 Lublin, tel. 81 443 66 26.