Syndyk Masy Upadłości Euro Commerz – Dom Handlowy sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Motodze, sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomość gruntową leśną, położoną w miejscowości Motoga 25, na którą składa się działka gruntu o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 4,000 ha, dla której urządzono księgę wieczystą numer LU1P/00051527/7 za cenę nie niższą niż kwota 60.000,00 zł.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr tel. 81 443 66 26. Oferty na zakup nieruchomości proszę składać w biurze Syndyka pod adresem ul. Lubartowska 75a/6, 20-123 Lublin do dnia 30 września 2018 r.