Wójt Gminy Baranów informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna na terenie Gminy Baranów w 2022 roku. Została złożona 1 oferta – Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Laskowia”  w Baranowie. Klubowi została przyznana dotacja w kwocie 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych).