logo światłowódNa terenie naszej Gminy jest budowana szerokopasmowa sieć w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie Puławski A” obejmującym powiat łukowski, puławski oraz rycki. Inwestorem i beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa m. in. w podregionie Puławski A jest firma FIBEE. Również z jej środków własnych współfinansowana jest budowa sieci światłowodowej.

Projektowana sieć będzie siecią otwartą. Oznacza to, że będzie ona współdzielona pomiędzy operatorami. Hurtowym dostawcą usługi jest Fiberhost. Dzięki jego współpracy z innymi operatorami, można będzie skorzystać z szerokiego wachlarza usług, a co za tym idzie wzrośnie również konkurencyjność. Sieć będzie budowana w technologii FTTH (ang. Fiber to the home), która w 100% opiera się na łączach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do urządzenia końcowego w Państwa domu.

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa lubelskiego, a głównie na obszarach wiejskich jest szczególnie trudna ze względu na rozproszoną zabudowę i duże odległości dzielące poszczególne miejscowości od głównych ośrodków miejskich. Aby inwestycja przebiegła pomyślnie konieczne jest wsparcie społeczności.

Projekt i budowę sieci w imieniu FIBEE realizuje firma INVESTRADE Sp. z o.o z Lublina. Przedstawiciele tej firmy będą docierać do niektórych z Mieszkańców, aby uzyskać zgodę właścicieli gruntu, przez który planowana jest inwestycja na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na słupie. Budowa sieci światłowodowej to złożony projekt i bez wsparcia mieszkańców nie zakończy się sukcesem. Dzięki owocnej współpracy będziemy w stanie zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu jeszcze większej liczbie mieszkańców.

Serdecznie zapraszam Mieszkańców do wsparcia budowy sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://fiberhost.com/pl

Mirosław Roman Grzelak
Wójt Gminy Baranów

pdfPlakat POPC470.08 KBpdfUlotka2.33 MB