Powiększ grafikę: Rolniku nie truj pszczół - broszura informacyjnaCzy wiesz że:

  • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych
  • Wpływają na wzrost plonów i ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej licznie nasion, oraz lepszym smaku i łagodniejszym zabarwieniu
  • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół:

  • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół
  • Przestrzegać informacji zawartych na etykiecie każdego środka ochrony roślin
  • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół
  • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek
  • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające