W dniach od 7 do 30 listopada 2017 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zostanie przeprowadzone badanie sadów według gatunków i odmian w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Metody zbierania danych:

  • samodzielne wypełnienie formularza za pośrednictwem Internetu, w dniach 07-12 listopada 2017 r. za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl/
  • wywiad telefoniczny w dniach 13-30 listopada 2017 r.
  • wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym w terminie 13-30 listopada 2017 r.

Więcej informacji na temat badania znajduje się na stronie www.stat.gov.pl oraz pod numerem infolinii (22) 279 99 99 (czynnym w godz. 8.00-18.00 w okresie trwania badania).

Powiększ grafikę: Badania sadów według gatunków i odmian - plakat informacyjny