Nieodpłatna pomoc prawna logo

Starostwo Powiatowe w Puławach informuj«, że na podstawia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1066 ze zm.), przywraca bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnych porad obywatelskich na terenie Powiatu Puławskiego.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz kierując się dobrem klientów jak i wykonawców porad stosuje się organizację bezpośredniej obsługi Interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Oznacza to realizację nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z Zaleceniami Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  • Porada może się odbyć pod nr telefonu: 609 009 469 lub za pomocą internetowej rejestracji dostępnej na stronie pulawy.powlat.pl
  • Należy zgłaszać się na umówiona godzinę, bez osób towarzyszących
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa proszę o ograniczenie do minimum czasu oczekiwania na miejscu.
  • Każda osoba powinna korzystać z własnych przyborów (długopisy, notatniki, itp.)
  • Do punktu może wejść wyłącznie osoba z osłoną na usta i noś
  • Przed wejściem do punktu należy lub założyć rękawiczki.
  • Należy przestrzegać między osobami wynoszącego przynajmniej 2 metry od innych osób.
  • W przypadku spraw niewymagających fizycznej obecności w siedzibie punktu zaleca się korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.