Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19, zwraca się do wszystkich mieszkańców gminy z uprzejmą prośbą o wsparcie w formie POMOCY SĄSIEDZKIEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB STARSZYCH I SAMOTNYCH. Oczywiście należy zachować wszelkie zalecenia bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego. Pomóżmy sobie nawzajem i pamiętajmy o naszych sąsiadach w tym trudnym okresie. Zaoferujmy pomoc i wsparcie w zrobieniu zakupów,  wykupieniu leków czy zgłoszeniu o trudnej sytuacji osoby starszej samotnej  do tutejszego ośrodka pomocy. Już samo zainteresowanie ich stanem zdrowia, czy pomoc w zrobieniu zakupów to ogromne wparcie dla osób starszych, a zwłaszcza nieposiadających rodziny.

Każda pomoc jest bezcenna.

Telefon do Urzędu Gminy:  81 88 34 027
Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 81 88 34 154