W związku z wejściem w życie Uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności- niezależnie od dochodu. Wydawana jest bezpłatnie.

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są przez instytucje państwowe, jak i prywatne. Informacja o miejscach i wysokości zniżek jest dostępna na stronie internetowej Rodzina.gov.pl i jest ona na bieżąco aktualizowana.

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w załączeniu oraz w siedzibie ośrodka. Do wniosku okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.