Zadanie zrealizowano w ramach PROW 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

W ramach zadania została wykonana rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów. W ramach inwestycji powstał budynek techniczny, a w nim pomieszczenia techniczne – sterownia, prasa do osadów oraz pomieszczenie socjalne. Utwardzono również plac i zamontowano nowe urządzenia specjalistyczne.

Wartość zadania: 1.462.096,97 zł, w tym 835.180,00 zł dofinansowania z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Baranowie (1) Powiększ zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Baranowie (2) Powiększ zdjęcie: Oczyszczalnia ścieków w Baranowie (3)