Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

W ramach zadania wykonano stolarkę okienną, elewację cokół, utwardzono teren, wyremontowano wejście oraz wykonano ogrodzenie.

Wartość zadania 189.891,39 zł, w tym dofinansowanie 77.453,00 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (1) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (2) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (3) Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w miejscowości Śniadówka (4)