Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Śniadówka – placu zabaw.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie : 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano plac zabaw w miejscowości Śniadówka.

Wartość zadania 47.080,24 zł, w tym dofinansowanie 25.000 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Śniadówka (1) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Śniadówka (2) Powiększ zdjęcie: Plac zabaw w miejscowości Śniadówka (3)