Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów".

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Śniadówka.

Wartość zadania 71.566,14 zł, w tym dofinansowanie 48.692,00 zł z budżetu UE.