Remont połączony z modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna w gminie Baranów.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu PROW 2007-2013, Działanie: 413 – "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" przez Gminne Centrum Kultury w Baranowie.

W ramach zadania wykonano docieplenie stropu, ścian, wymiana stolarki w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołna.

Wartość zadania 35.111,78 zł, w tym dofinansowanie 23.053,84 zł z budżetu UE.

Powiększ zdjęcie: Świetlica wiejska w Czołnie