Logo Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Baranów poprzez wykonanie remontu drogi gminnej o numerze 107411 L łączące dwie drogi powiatowe o numerach 1516 L i 2515 L od km 0+000,00 do km 1+400.

Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011.

Wartość całości zadania – 694.689,58 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 347.344 zł.

Wyremontowano drogę łączącą Czołnę z Wolą Czołnowską na długości 1400 metrów z wykonaniem zjazdów do posesji i położeniem nowej nawierzchni asfatowej.

Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (1) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (2) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (3) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (4) Powiększ zdjęcie: Droga Czołna - Wola Czołnowska po remoncie (5)