W ramach inwestycji pn. "Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie" zostało wykonane:

  • uzbrojenie studni nr 2,
  • remont obudowy studni nr 1 wraz z wymianą uzbrojenia,
  • montaż przewodów technologicnzych zewnętrznych wraz z wymianą starych,
  • wymiana wodomierzy w budynku stacji wodociągowej,
  • wykonano instalację elektryczną, sterowania i automatyki ujęcia wody.

Wartość robót: 88 912,09 zł.

We wcześniejszych latach wykonany został odwiert studni głębinowej (wartość robót: 43 102,60 zł).

Powiększ zdjęcie: Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie (1) Powiększ zdjęcie: Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie (1) Powiększ zdjęcie: Rozbudowa ujęcia wody w Czołnie (3)