Charakterystyczną cechą tego rejonu klimatycznego jest mała ilość opadów, gorące lata, oraz długie i mroźne zimy. Położenie Polski w umiarkowanej strefie klimatycznej decyduje o dużej zmienności warunków pogodowych, co wynika z bardzo częstych i aktywnych przepływów powietrza. Jest to teren ścierania się wilgotnych mas powietrza znad Atlantyku z suchymi masami kontynentalnymi. Zmiany ciśnienia, jakie powstają między masami powietrza są przyczyną powstawania wiatrów, które na obszarze gminy charakteryzują się przewagą wiatrów z kierunku zachodniego.

Charakterystyczne parametry klimatyczne, które występują na terenie gminy Baranów:

  • średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,6°C,
  • średnia temperatura w styczniu wynosi ok. -5,5°C,
  • średnia temperatura w lipcu: 18,6°C,
  • średnie roczne sumy opadów atmosferycznych na badanym terenie kształtują się w granicach 530-550 mm.