Liczba stałych mieszkańców gminy na 31.12. 2016 r. wyniosła 4032 osoby, w tym:

  • kobiety - 2082,
  • mężczyźni - 1950.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 47,44 os/km2.

Liczba ludności w poszczegółnych miejscowościach z podziałem na kobiety i mężczyzn
Lp.MiejscowośćKobietyMężczyźniLiczba mieszkańców
1.Baranów8377981635
2.Czołna110113223
3.Dębczyna363369
4.Gródek313263
5.Huta5151102
6.Karczunek172643
7.Klin131326
8.Kozioł109102211
9.Łukawica5556111
10.Łukawka9492186
11.Łysa Góra432871
12.Motoga132538
13.Niwa6647113
14.Nowomichowska141226
15.Pogonów122103225
16.Składów383573
17.Śniadówka 153151304
18.Wola Czołnowska 185164349
19.Zagóźdź 9569164
Razem208219504032