Powiększ grafikę: Mapa gminy BaranówMapa gminy BaranówNasza gmina położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego, w powiecie puławskim, ok. 20 km kierując się na wschód od miasta powiatowego Puławy. Bezpośrednimi sąsiadami gminy Baranów są gminy: Abramów, Jeziorzany, Michów, Żyrzyn, Ułęż. Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki oraz na terenach o spokojnym acz urozmaiconym krajobrazie, obfitującym w lasy iglaste, liściaste oraz mieszane, stwarza możliwość aktywnego wypoczynku i agroturystyki. Mając to na uwadze gmina stara się dbać o ochronę środowiska, co stało się jednym z ważniejszych priorytetów, na który postawiła w planach rozwoju. W związku z tym wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków wraz z systemem kanalizacji, a sołectwa wchodzące w skład gminy zaopatrywane są w wodę z wodociągu gminnego.

Gmina liczy 85 km2 powierzchni, a w jej skład wchodzi 18 sołectw o łącznej liczbie ok. 4 000 mieszkańców. Dominującym działem tutejszej gospodarki jest rolnictwo charakteryzujące się przewagą gospodarstw rodzinnych małych i średnich. Jednocześnie Gmina stwarza możliwość lokalizacji obiektów przemysłowo-przetwórczych. A przedsiębiorcom gwarantuje pozyskanie wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności oraz niskie stawki podatku.

Powiększ mapę: Gmina Baranów na tle PolskiGmina Baranów na tle Polski Powiększ mapę: Gmina Baranów na tle Powiatu PuławskiegoGmina Baranów na tle Powiatu Puławskiego

Położenie gminy i samego Baranowa na skrzyżowaniu dróg Puławy (20 km), Drążgów (2 km), Michów (14 km), Zagóźdź (7 km) i Kurów (20 km) sprawia, że jest wystarczająco blisko, by warto było inwestować i wystarczająco daleko, by zachować czyste powietrze i dogodne dla inwestorów niskie ceny działek budowlanych. Wojewódzkie miasto Lublin oddalone jest o ok. 65 km, a Warszawa o 120 km. Droga krajowa nr 17 Warszawa-Lublin-Zamość-granica państwa przebiega w odległości ok 9 km od miejscowości Baranów.

Struktura gruntów:

 • Użytki rolne: 5200 ha (61,23% ogólnej powierzchni gminy), w tym:
  • grunty orne: 3686 ha (43,40 %)
  • sady: 47 ha (0,55 %)
  • łąki i pastwiska: 1467 ha (17,28 %)
 • Lasy: 2375 ha (27,97 %)
 • Pozostałe: 917 ha (10,80 %)
  (grunty pod zabudowaniami, nieużytki, rowy, stawy, zurbanizowane, zakrzaczenia)