Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z terenu gminy Baranów I-VIII 2020 roku.