Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców, że w miesiącu maju 2019 roku w terminach odbioru odpadów komunalnych, będzie prowadzona zbiórka następujących rodzajów odpadów:

  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki),
  • lampy fluoroscencyjne, oleje, tłuszcze, tusze,
  • zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,
  • opony,
  • meble i odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • przeterminowane lekarstwa i opakowania wielomateriałowe.

Właściciele nieruchomości proszeni są o wystawienie wszystkich w/w rodzajów odpadów przy granicy posesji.