Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 i ust. 3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724)

Wójt Gminy Baranów informuje, że zamierza ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie z następującymi terminami:

  1. termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Baranowie (ogłoszenie o konkursie) ustala się na drugą połowę marca 2022 r.,
  2. termin składania ofert będzie wynosił 30 dni od ogłoszenia o konkursie (druga połowa kwietnia 2022 r.),
  3. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego - 60 dni od dnia rozpoczęcia postępowania (druga połowa maja 2022 r.).

Wójt Gminy Baranów 
Mirosław Roman Grzelak