Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Baranów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Baranowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Baranów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.