plakat 100 lecie

Regulamin dla uczestników

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie  ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej i 100-lecia wizyty Józefa Piłsudskiego w Baranowie przedstawiamy regulamin:

Uczestnik Uroczystości:

  • wchodząc do zamkniętych pomieszczeń ma obowiązek:
    • zakrywania ust i nosa maseczką ochronną, przyłbicą lub elementem odzieży
    • dezynfekcji rąk przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń korzystając z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym, które zostały zapewnione przez organizatora
    • zachowania dystansu 2 metrów podczas oglądania wystaw poświęconych: pamięci Józefa Piłsudskiego, historii pomnika Józefa Piłsudskiego i promocji książek dotyczących Bitwy Warszawskiej 1920r.
  • zajmowanie miejsc wyznaczonych przez organizatora
  • zachowanie dystansu 2 metrów podczas uczestnictwa w uroczystości na terenie otwartym, a przy braku możliwości zachowania wskazanego dystansu używania maseczek ochronnych ( dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie wydarzenia z wyłączeniem opiekunów dzieci, osób niepełnosprawnych i wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących).
  • Stosowanie się do poleceń służb organizatora imprezy w celu egzekwowania zaleceń sanitarnych w zakresie ochrony przed koronawirusem.

Osoby nie stosujące się do niniejszych zaleceń mogą zostać wezwane przez służby organizatora do opuszczenia terenu imprezy.

Grażyna Piaseczna
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Baranowie