Rok 2021 był wyjątkowo obfity w inwestycje drogowe na terenie gminy Baranów. Oddano do użytku łącznie 5,6 km zmodernizowanych dróg gminnych, których koszt całkowity wyniósł 2 598 094 zł (roboty budowlane, dokumentacja i nadzór). Dofinansowanie zewnętrzne jakie Gmina pozyskała na ten cel wyniosło 2 174.700 zł (83,7%), głównie ze środków rządowych.

W dniu 8 listopada br. nastąpiło uroczyste otwarcie zrealizowanych odcinków dróg.

W otwarciu, tych inwestycji, uczestniczyli:

  • Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek,
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Krzysztof Szulowski,
  • Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego – Leszek Kowalczyk,
  • władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Antoniewicz, radni, sołtysi, mieszkańcy;
  • przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych obiektów dokonał proboszcz Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Przypomnijmy zatem jakie inwestycje drogowe zostały wykonane:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 112814L w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź. Łączna długość - 4,9 km. Wykonano poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m, dwie warstwy asfaltu o grubości 5 i 4 cm. Całkowita wartość – 2.137.303,31zł. Dofinansowanie ze środków rządowych 1.945.794,00 zł, tj. 91,0% (Fundusz Dróg Samorządowych i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Wykonawcą było konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza.
  • Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów. Łączna długość - 372 m. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 111 m, ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej - 76 m, jezdnia z kostki brukowej - 185 m. Całkowita wartość – 339.963,49 zł. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 161.906,00 zł (47,6%). Wykonawcą był Zakład Budowy Dróg i Mostów – Bartłomiej Zadura z miejscowości Góry.
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagóźdź. Wykonano podbudowę drogi z kruszywa i nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 - 3,5 m na odcinku 322 m. Całkowita wartość - 120.827,42 zł. Dofinansowanie przez Zarząd Województwa Lubelskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 67.000 zł (55,7%). Również tu wykonawcą był Zakład Budowy Dróg i Mostów – Bartłomiej Zadura.

Obecny na uroczystości Minister Przemysław Czarnek wręczył symboliczny czek dla gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 10 396 230 zł. Środki te będą przeznaczone na przebudowę drogi Czołna – Niwa (3,2 km) i Śniadówka - Łysa Góra (1,5 km), rozbudowę i modernizację oczyszczalnia ścieków w Baranowie oraz przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Baranowie. Na rozstrzygnięcie czeka wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – droga w Śniadówce (1,4 km). Zapowiada się, że przyszły rok będzie także stał pod znakiem dużych inwestycji w naszej Gminie.

otwarcie dróg 2021 1otwarcie dróg 2021 2otwarcie dróg 2021 8otwarcie dróg 2021 3otwarcie dróg 2021 4otwarcie dróg 2021 5otwarcie dróg 2021 6otwarcie dróg 2021 7