Operacja Czysta Rzeka 202117 kwietnia odbyła się czwarta akcja sprzątania brzegów rzeki Wieprz organizowana przez Społeczną Straż Rybacką z Baranowa przy współudziale miejscowego Koła PZW. W tym roku działaliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka.

Udział wzięło 21 wolontariuszy: strażnicy SSR Baranów, członkowie Kół PZW Baranów i Michów oraz silna reprezentacja młodzieżowej szkółki wędkarskiej  Koła PZW Ryki Czysta Woda. Czynny udział brał również redaktor Wspólnoty Puławskiej, która była partnerem medialnym naszej akcji.

Zebraliśmy 60 dużych worków odpadów o przybliżonej masie około 1,5 tony.

W transporcie tak dużej ilości śmieci bezcenna okazała się pomoc Krzysztofa Wawra (samochód ciężarowy).

Podzieleni na kilka grup uporządkowaliśmy kilkukilometrowy odcinek rzeki Wieprz w okolicach Baranowa (odcinek od Starego Mostu w dół rzeki, od starorzecza Czarny Dół w dół rzeki, tzw. Dziadowy Kąt), okolice Osmolic, Białek Górnych, Białek Dolnych, drogi dojazdowe do rzeki oraz zlikwidowaliśmy dzikie wysypisko śmieci w okolicach ulicy Zagrody.

Ilość śmieci była zatrważająca. Przeważały butelki po alkoholu i napojach, pozostałości po wędkarzach, opakowania po żywności, worki po nawozach ale również np. fotel salonowy, laptop itp.

Wszystkim biorącym udział w akcji OPERACJA CZYSTA RZEKA składamy ogromne podziękowania. Świetna robota. Szczególnie warty podkreślenia jest fakt, iż na 21 osób biorących udział w akcji – dziewięcioro to osoby niepełnoletnie.

PODZIĘKOWANIA !!!

Społeczna Straż Rybacka z Baranowa składa ogromne podziękowania niżej wymienionym osobom i instytucjom za wkład, pomoc i zaangażowanie w akcję sprzątania brzegów rzeki Wieprz w ramach Operacji Czysta Rzeka 2021.

  • Pani Izabela Grzelak - sklep Mini-Market w Baranowie - za przekazane soki i wodę
  • Pan Mirosław Roman Grzelak - Wójt Gminy Baranów - za osobisty wkład w akcję
  • Pan Krzysztof Wawer - za pomoc logistyczną w transporcie zebranych śmieci
  • Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Baranowie - za przekazanie pysznych drożdżówek
  • Urząd Gminy Baranów - za pomoc w zagospodarowaniu zebranych śmieci
  • Urząd Gminy Ułęż - za pomoc w zagospodarowaniu zebranych śmieci

Operacja Czysta RzekaOperacja Czysta RzekaOperacja Czysta RzekaOperacja Czysta RzekaOperacja Czysta RzekaOperacja Czysta RzekaOperacja Czysta RzekaOperacja Czysta Rzeka