Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

ogłasza aukcję, której przedmiotem będzie zbycie walca drogowego AMMANN typ AV26-2.