gototopgototop

Strona internetowa Gminy Baranów (lubelskie)

Menu główne

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Odwiedza nas: 174 gości, 10 bots
Twoje IP: 54.158.169.168

Firmy lokalne

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Informacja

Gmina Baranów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 131/2015/D/OZ z dnia 08.05.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Logotypy WFOŚGW

Kościół Parafialny w Baranowie
Kościół Parafialny w Baranowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 kwietnia 2011 13:40

Artykuł opublikowany dzięki uprzejmości Pani mgr inż. Elżbiety Dudzińskiej.

Kościół Parafialny w BaranowieBaranów zlokalizowany jest w Powiecie Puławskim nad rzeką Wieprz, aktualnie znajduje się w nim siedziba gminy, kiedyś był miasteczkiem, którego historia sięga XIV wieku. Jeszcze wcześniej istniała w tym miejscu wieś Laskowice, stanowiąca własność rodu Firlejów. W 1870 roku Baranów pozbawiony został praw miejskich, od tego momentu rozpoczął się upadek miasteczka, a po I wojnie światowej tendencja ubożenia rodzin jeszcze bardziej wzrosła, rozpoczęła się migracja ludności do innych terenów w poszukiwaniu pracy i lepszych dochodów. W okresie dwudziestolecia międzywojennego odnotowano gwałtowny upadek Baranowa. W okresie II wojny światowej doszło tu do masowej eksterminacji Żydów, a po wojnie liczba ludności zmalała do około 1000 mieszkańców, obecnie gminę Baranów zamieszkuje ponad 4 tys. mieszkańców.

Obszar gminy otoczony jest malowniczymi lasami wśród pól na terenie chronionego krajobrazu „Pradoliny Wieprza" tworzącej malownicze zakola, w których siedliska znajdują dzikie ptaki (czajki, łabędzie, perkozy derkacze, błotniaki i inne) oraz żółwie błotne, wydry, piżmaki, a także bobry. Dla turystów zmotoryzowanych bardzo ważną informacja jest możliwość odbycia krótkiej podróży w kierunku wschodnim do Kozłówki – znanego zespołu pałacowego w Powiecie Lubartów.

Natomiast dla cyklistów zorganizowane są szlaki rowerowe – żółty w formie pętli przez miejscowości Zagóźdź, Śniadówka, Niwa, Baranów – o długości 30 km. Czarny szlak rowerowy jest krótki, przejezdny wyłącznie latem, biegnie na północy gminy, dochodzi do szlaku żółtego. Został wyznaczony w obrębie miejscowości Zagóźdź i Składów , tak, aby można było podziwiać panoramę rzeki Wieprz.

Dla turystów pieszych dostępny jest szlak zielony niepodległościowy. Innymi atrakcjami jest zachowana bryła zabytkowego wiatraka w Czołnie oraz młyn wodny w Zagoździu.

W centrum Baranowa zaś stoi barokowy, zabytkowy kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela wybudowany w XVIII wieku. Zespół obiektów kościoła: budynek kościoła, dzwonnica i ogrodzenie figurują w rejestrze zabytków województwa lubelskiego. Wnętrze świątyni zachowało oryginalny stylowy wystrój z okresu budowy.

Kościół Parafialny w BaranowieKościół jest budynkiem murowanym jednonawowym, z dwiema kaplicami od strony prezbiterium. Natomiast fasada obiektu jest trójosiowa, zwieńczona ozdobnym szczytem oddzielonym galeryjką tralkową. Naczółek szczytu, w swojej centralnej części umiejscowioną ma niewielką wieżyczkę, zaś na bokach szczytu istnieją spływy wolutowe. Po środku elewacji fasadowej umieszczone są akcenty w postaci półkolumn, a jej narożniki podkreślone są pilastrami. Nad portalem wejściowym znajduje się balkonik z metalową balustradą. Elewacje boczne z widoczną linią nawy i prezbiterium podkreślone są w górnej poziomej części wydatnym profilowanym gzymsem, pionowymi pilastrami oraz w dolnej partii cokołem. Od strony prezbiterium widnieją dobudowane: zakrystia i kaplica.

Kościół Parafialny w BaranowieDzwonnica jest obiektem murowanym z cegły i stanowi główną bramę wejściową na działkę kościelną, ma bryłę trójosiową: z najwyższą częścią środkową, w formie wieży z zawieszonymi dzwonami, zaś na osiach bocznych, po obu stronach wieży, zlokalizowane są otwory wejściowe, nie drożne, bo zablendowane. Całość zwieńczona jest dachem kopułowym z sygnaturką.

Współcześnie zarówno władze gminy jak również parafialne pracują aktywnie odrabiając stracony czas i straty w inwestycjach. Wiele inwestycji i remontów wykonywanych jest w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Starosta Puławski udzielił między innymi:

W dniu 04.03.2008 roku pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz z odeskowaniem na budynku kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela oraz na dzwonnicy.

W dniu 22 czerwca 2009 roku pozwolenie na remont elewacji i wymianę stolarki okiennej Kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela.

Zakres prac remontowo – konserwatorskich przy udziale środków unijnych jest następujący:

  • wykonanie robót budowlanych w obrębie dwuspadowej więźby dachowej rozpoczęto 24 lutego 2010r. nad budynkiem kościoła (w części najwyższej) i przylegających po obu stronach kościoła dobudówek zakrystii o ustrojach więźby dachowej trójspadowych oraz nad dzwonnicą. Istniejące elementy drewniane są przeznaczone do remontu-konserwacji zaś zniszczone do całkowitej wymiany elementu. Po zakończeniu tychże robót (po oczyszczeniu, naprawie, wymianie elementów) więźby dachowe należy powlec preparatem ognioodpornym do efektywnej ochrony przed działaniem ognia oraz przeciwko grzybom i owadom.
  • w oparciu o pozwolenie na budowę, w tym projekt budowlany remontu i kolorystyki elewacji kościoła oraz dzwonnicy od 29 grudnia 2010 roku trwają roboty budowlane polegające na:
    • wykonaniu badań fizyko-chemicznych składu zapraw, poziomu zasolenia murów wraz z badaniami mikrobiologicznymi, rozpoznanie zachowania tynków, usunięciu zniszczonych partii wypraw i spoin pomiędzy cegłami, dezynfekcja powierzchni elewacji, odsolenie partii wątku, strukturalne wzmocnienie kamiennych tablic pamiątkowych i epitafijnych, uzupełnienie i naprawa ubytków profilów zaprawą wapienno-piaskową, przeżyłowanie pęknięć na elewacjach, wykonanie tynków renowacyjnych w rejonie najwyższego zasolenia murów. Wykonanie nowych tynków, tam gdzie jest to konieczne, przetarcie tynków pozostałych, wyrównanie powierzchni profilowanych gzymsów i opasek. Wykonanie powłok malarskich. Konserwacja okien witrażowych, krat w oknach i barierki balkonu kościelnego. Natomiast elewacje dzwonnicy po uprzednim ich zbadaniu pod względem fizyko-chemicznym i usunięciu zniszczonych wypraw tynkarskich z powierzchni ścian i boniowaniu oraz spożu wątku należy zdezynfekować i naprawić jak wyżej. Ponadto niezbędne jest mechaniczne czyszczenie drewnianego stropu dzwonnicy, jego dezynfekcja, scalenie kolorystyczne przez bejcowanie i wylakierowanie. Ostateczny odcień koloru elewacji będzie na roboczo uzgadniany ze służbami konserwatorskimi.

Zaproponowano również w ramach wyżej omawianego projektu budowlanego inne drobne roboty budowlane takie jak: ocieplenie stropu nad zakrystią, wykonanie nowych obróbek blacharskich, ujednolicenie okien witrażowych wraz z odkryciem – odsłonięciem dwóch okien witrażowych w elewacji południowej. Załączone przeze mnie fotografie ilustrują świątynię w miesiącu maju 2010 roku, jeszcze przed rozpoczęciem prac.

mgr inż. Elżbieta Dudzińska
Puławy: 25.01.2011 r.

 

Logo konkursu Przyjazny Urząd

Program Rodzina 500+

Informacje o Świadczeniu wychowawczym - Program Rodzina 500+

Ankieta Rozwoju Lokalnego

Ankieta Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025

Zobacz informacje o ankiecie oraz sposoby jej doręczania.

doc-icon-32 Ankieta
(Wersja edytowalna .doc)
pdf-icon-32 Ankieta
(Wersja do wydruku .pdf)

Nagrody

Dyplom dla Gminy Baranów - I miejsce w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - Usługi Techniczne"

Samorządowy Lider
Zarządzania 2012
- Usługi Techniczne
dziedzina: gospodarka komunalna
kategoria: gminy wiejskie

Dostosuj rozmiar czcionki

Polish English French German Russian Spanish
Oparte na Google Translate

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Gminy Baranów

Mapa Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie - Katalog ON-LINE

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

OBYWATEL.GOV.PL - Informacje i usługi przyjazne obywatelom

Regionalny System Ostrzegania

Portal rolniczy Farmer.pl

Druk wpłat

pdf-icon-32 Druk wpłat

Kalendarz imprez - 2016 r.

pdf-icon-32Kalendarz imprez - 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Baranów, ul. Rynek 14
(siedziba Urzędu Gminy)

Poniedziałek
godz. 8.00 - 13.00

Harmonogram pracy punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej
i zasady korzystania z pomocy

Dyżury leśniczego

Przyjmowanie interesantów
w sprawach leśnych:

pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca.

Tel.: 605-448-554

Kącik Przedsiębiorcy

Kącik Przedsiębiorcy - Mikroporady.pl

Energetyka Obywatelska

Przejdź na stronę Ruchu "Więcej niż Energia"

Podaj odczyt wodomierza

Podaj odczyt wodomierza

Komunikacja - Rozkłady jazdy

PKS http://pkspulawy.pl
PDF Ikona PKS Puławy
(ważny od 01.03.2013 r.)
PDF Ikona Busy
(linia Michów - Puławy)
PDF Ikona Busy
(linia Gródek - Puławy)

Wykaz numerów alarmowych

112 Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy
984 Pogotowie Rzeczne
985 Ratownictwo Morskie i Górskie
986 Straż Miejska
987 Numer Informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego
991 Pogotowie Elektrowni
992 Pogotowie Gazowni
993 Pogotowie Ciepłowni
994 Pogotowie Wodociągów
996 Centrum Antyterrorystyczne - ABW
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie ratunkowe

Detektor burzowy

Detektor burzowy - Obsza - stacjameteo.pl