gototopgototop

Strona internetowa Gminy Baranów (lubelskie)

Menu główne

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Odwiedza nas: 47 gości, 7 bots
Twoje IP: 54.87.64.67

Firmy lokalne

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Informacja

Gmina Baranów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 204/2014/D/OZ z dnia 09.06.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Logotypy WFOŚGW

Witamy na stronie internetowej Gminy Baranów (woj. lubelskie)
Segregacja odpadów - Poradnik PDF Drukuj Email
 
Wnioski o zwrot akcyzy - luty 2015 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 stycznia 2015 10:52

Wójt Gminy Baranów przypomina rolnikom, że w dniach 1 - 28 lutego 2015 roku można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze wraz z fakturami za okres od 1 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku (pokój nr 18 – podatki).

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej (link poniżej), w Sekretariacie lub w pokoju nr 18 Urzędu.

Prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych w celu sprawnej wypłaty zwrotu.

Załączniki:
Pobierz (Wniosek_Akcyza.pdf)Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (242 KB)
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 stycznia 2015 15:37

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów

Gmina Baranów w ramach konkursu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej uzyskała dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów".

Gmina Baranów mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranów". Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Baranów. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Baranów jest CEE sp. z o.o.

Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach\budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Baranów, będących Państwa własnością lub, w których prowadzicie Państwo działalność.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, w których udostępniane mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiono informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

ANKIETY DO POBRANIA:

Ankieta dla JEDNORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH z obszaru Gminy Baranów:

 • w formacie edytowalnym (docx) - ankieta spakowana do pliku ZIP, annkietę należy rozpakować, wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną na adres podany niżej
 • w formacie pdf - ankietę należy wydrukować, wypełnić ręcznie, a następnie dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Baranów (pokój nr 10) lub zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą (adres poniżej)

Ankieta dla PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH z obszaru Gminy Baranów:

 • w formacie edytowalnym (docx) - ankieta spakowana do pliku ZIP, ankietę należy rozpakować, wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną na adres podany niżej
 • w formacie pdfankietę należy wydrukować, wypełnić ręcznie, a następnie dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy Baranów (pokój nr 10) lub zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowaną wysłać tradycyjną pocztą (adres poniżej)

W przypadku niejasności lub pytań dotyczących ankiety prosimy o kontakt:


Beata Romanowska, tel. (81) 883-40-27, e-mail:

Adres korespondencyjny:
Urząd Gminy Baranów
ul. Rynek 14
24-105 Baranów

Dziękujemy za współpracę


Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Kimatu.

"Gospodarka niskoemisyjna" (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 
"Odjazdowe Ferie 2015" z Gminną Biblioteką Publiczną PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 15:18

"Odjazdowe Ferie 2015" z Gminną Biblioteką Publiczną

 
Ferie zimowe 2015 - Harmonogram PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 stycznia 2015 14:29

W załączeniu przedstawiamy harmonogram ferii zimowych 2015 w Świetlicach w Baranowie, Śniadówce i Koźle.

Poprawiony: piątek, 30 stycznia 2015 10:58
 
Zebranie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Baranowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 24 stycznia 2015 10:45

Wójt Gminy Baranów zawiadamia mieszkańców sołectwa Baranów, że w dniu 1 lutego 2015 r. (niedziela) o godz. 15.00 w świetlicy Urzędu Gminy Baranów, odbędzie się zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zgodnie ze statutem sołectwa Baranów uprawnionymi do udziału w wyborach w/w organów są wszyscy mieszkańcy miejscowości Baranów posiadający czynne prawo wyborcze.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

 
Harmonogram zebrań wiejskich 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 24 stycznia 2015 10:44

Wójt Gminy Baranów przedstawia harmonogram zebrań wiejskich, których tematem będzie wybór Sołtysa Wsi i Rady Sołeckiej:

 • Baranów - 01.02.2015r. (niedziela) godz. 15.00
 • Śniadówka - 25.01.2015r. (niedziela) godz. 11.00
 • Czołna - 25.01.2015.r ( niedziela) godz. 16.30
 • Składów - 26.01.2015r. (poniedziałek) godz.16.00
 • Kozioł - 30.01.2015r. (piątek) godz. 15.00
 • Pogonów - 30.01.2015r. (piątek) godz. 16.30
 • Niwa - 2.02.2015r. (poniedziałek) godz. 15.00
 • Karczunek - 5.02.2015r. (czwartek) godz. 15.00
 • Huta - 5.02.2015r. (czwartek) godz. 16.00
 • Zagóźdź - 8.02.2015r. (niedziela) godz. 13.00
 • Łukawka - 8.02.2015r. (niedziela) godz. 14.00
 • Nowomichowska - 8.02.2015r. (niedziela) godz. 15.00
 • Klin - 10.02.2015r. (wtorek) godz. 15.00
 • Łysa Góra - 10.02.2015r. (wtorek) godz. 16.00
 • Dębczyna - 11.02.2015r. (środa) godz. 15.00
 • Wola Czołnowska - 15.02.2015r. (niedziela) godz. 13.00

Zgodnie ze statutami sołectw uprawnionymi do udziału w wyborach w/w organów są wszyscy mieszkańcy miejscowości posiadający czynne prawo wyborcze.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Terminy pozostałych zebrań wiejskich zostaną ogłoszone wkrótce.

 
23. finał WOŚP w Baranowie - podsumowanie i podziękowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 stycznia 2015 15:28

Składamy serdeczne podziękowania dla, wolontariuszy, opiekunów WOŚP, komisji finansowej, pracownikom Urzędu Gminy i GCK, Zespołom Śpiewaczym i wszystkim, którzy włączyli się w organizację finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Baranowie.

Dziękujemy również tym, którzy wsparli imprezę w formie rzeczowej.

Kwota zebrana przez wolontariuszy: 2.643,89zł

Kwota uzyskana z aukcji: 1.913,21 zł

Razem zebraliśmy: 4.557,10 zł oraz 1 euro + stare monety

 
Spotkanie autorskie z autorem książki "Krioterapia. To warto wiedzieć" Zbigniewem Kołba PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 stycznia 2015 14:27

Spotkanie autorskie z autorem książki "Krioterapia. To warto wiedzieć" Zbigniewem Kołba

 
Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 stycznia 2015 10:25

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach informuje, że rozpoczęły sie eliminacje do XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Więcej informacji w załączniku.

 
Zawiadomienie o obowiązku zgłaszania do opodatkowania podatkiem od nieruchomości PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 15 stycznia 2015 14:09

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Baranów – organ podatkowy, informuje o konieczności przestrzegania obowiązku zgłaszania do opodatkowania podatkiem od nieruchomości:

 1. gruntów /z wyłączeniem użytków rolnych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych lub lasów/ z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.;
 2. budynków lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Obowiązek zgłoszenia w/w gruntów, budynków i budowli ciąży na: osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej, będących:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów.

Informuję, że w stosunku do w/w osób i podmiotów, które nie zgłosiły do opodatkowania wskazanych obiektów, że począwszy od miesiąca kwietnia 2015 roku – organ podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – wszczynał będzie kontrole podatkowe, mające na celu ustalenie gruntów, budynków i budowli, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania. Jednocześnie zawiadamiam, że w przypadku ujawnienia obiektów niezgłoszonych do opodatkowania – organ podatkowy zobowiązany będzie do wydania decyzji ustalającej wysokość należnego zobowiązania nawet do 5 lat wstecz.

W związku z powyższym, osoby i podmioty wskazane powyżej, zobowiązane są do złożenia informacji o gruntach, budynkach i budowlach podlegających opodatkowaniu w terminie do dnia 31 marca 2015 roku – w Urzędzie Gminy Baranów, pok. Nr 18.

Szczegółowych informacji udziela Pani Jolanta Gałkowska pod nr tel. 81 8834027 w.24.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

 

Zwolnieniu ustawowemu podlegają budynki gospodarcze lub ich części:

 • służące działalności rybackiej lub leśnej,
 • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie celom rolniczym (np. stodoła, obora, inne zabudowania gospodarcze),
 • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej np.: uprawy grzybów, uprawy w szklarniach.

Obowiązkowi zgłaszania budynków do opodatkowania podlegają:

 • osoby posiadające garaże lub inne budynki, które nie służą działalności rolniczej, a ponadto nie są położone na gruntach gospodarstw rolnych (poniżej 1ha fizycznego lub przeliczeniowego),
 • osoby, które do tej pory nie zgłaszały do opodatkowania budynków mieszkalnych, budynków lub gruntów służących prowadzeniu działalności gospodarczej.

Gospodarstwo rolne stanowi obszar powyżej 1ha fizycznego lub przeliczeniowego użytków rolnych lub gruntów zakrzewionych i zadrzewionych położonych na użytkach rolnych. W skład gospodarstwa rolnego nie wchodzą grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Poprawiony: piątek, 16 stycznia 2015 14:43
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 36

Nagrody

Dyplom dla Gminy Baranów - I miejsce w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - Usługi Techniczne"

Samorządowy Lider
Zarządzania 2012
- Usługi Techniczne
dziedzina: gospodarka komunalna
kategoria: gminy wiejskie

Dostosuj rozmiar czcionki

Polish English French German Russian Spanish
Oparte na Google Translate

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Gminy Baranów

Interaktywna Mapa Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie - Katalog ON-LINE

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl

Najbliższe imprezy

Kalendarz imprez - 2015 r.

Dyżury leśniczego

Przyjmowanie interesantów
w sprawach leśnych:

pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca.

Tel.: 605-448-554

Podaj odczyt wodomierza

Podaj odczyt wodomierza

Komunikacja - Rozkłady jazdy

PKS http://pkspulawy.pl
PDF Ikona PKS Puławy
(ważny od 01.03.2013 r.)
PDF Ikona Busy
(linia Michów - Puławy)
PDF Ikona Busy
(linia Gródek - Puławy)

Wykaz numerów alarmowych

112 Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy
984 Pogotowie Rzeczne
985 Ratownictwo Morskie i Górskie
986 Straż Miejska
987 Numer Informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego
991 Pogotowie Elektrowni
992 Pogotowie Gazowni
993 Pogotowie Ciepłowni
994 Pogotowie Wodociągów
996 Centrum Antyterrorystyczne - ABW
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie ratunkowe

Detektor burzowy

Detektor burzowy - Obsza - stacjameteo.pl